Sociale beschermingsproject: Medische kaart en gezondheidszorg voor wezen in Rwanda

Inleiding :
De kinderen onder toezicht van OVC Rwanda, met nummer 527, hebben medische zorg nodig omdat ze in een staat van kwetsbaarheid verkeren. Ze hebben niet alleen een kwaliteitsbehandeling nodig, maar ook registratie bij een zorgverzekeraar.
Kwetsbare kinderen worden over het algemeen gekenmerkt door een lage dekking van de gezondheidszorg, zodat ze blootgesteld blijven aan veelvoorkomende ziekten zoals malaria, luchtweginfecties, diarree, tuberculose, hiv/aids en….
Het werk van OVC Rwanda zou niet kunnen worden gedaan zonder de kostbare hulp van onze gulle donateurs.
Elk kind heeft 5 euro nodig voor de medische jaarkaart en minimaal 5 euro voor de financiering van de consulten, de zorg en de medicijnen, evenals het deel dat niet gedekt wordt door de mutualiteit.
De medische kaart is elk jaar geldig tot mei.
Medische zorg :
Het is waar dat niet elk kind ineens ziek kan worden, behalve in het geval van een epidemie.
Toch kan elk kind het hele jaar door ziek worden.
Gezien het bestaan van een ziektekostenverzekering, zullen de uitgaven voor de aankoop van medicijnen niet significant zijn.
We zijn van mening dat 10% van de kinderen kan worden getroffen door de extra aankoop van zogenaamde speciale medicijnen.
Voedingsaspect:
Behoud van lichaamsgewicht
Culturele hygiëne
Voedingsinnames
Voedingscomplicaties en hun behandeling.
Therapeutisch aspect
.Medicijnprofylaxe van opportunistische infecties (OI)
.Verwerking van OI’s.

Om de projecten van OVC Rwanda te steunen, kunt u regelmatig onze website bezoeken: www.ovcrwanda.org en deze delen met uw contacten en andere mensen die gevoelig zijn voor onze zaak.

Hier zijn de bankgegevens van OVC Rwanda om uw hulp over te maken:

OVC Rwanda
Rekeningnummer: 100001679117 / Euro
Bank van Kigali (BK)
Perceel nr. 6112, Avenue de la Paix
P.O.Box : 175 Kigali, Rwanda
Swift-code: BKIGRWRW
Cell : +250788143000
E-mail: bk@bk.rw

Samen hebben ik en jij de kracht om de zekere toekomst voor kwetsbare kinderen te veranderen.

Onze oprechte dank en vriendelijke groeten!

OVC Rwanda-coördinatie
P.O.Box : 4575 Kigali, Rwanda
Cell /whatsapp: +250788494148
E-mail: ovcrwanda1995@gmail.com
Website: www.ovcrwanda.org

Niemand kiest ervoor om wees te zijn… Geen enkele ouder kiest ervoor om te sterven en hun kinderen voor zichzelf te laten vechten… Moge God over alle wezen in de wereld waken.

Comments are closed.